سفارش تبلیغ
صبا ویژن

رهگذر

صفحه خانگی پارسی یار درباره

خدا

 

و بشر خدا را آفرید و خداوند در ذهن و قلب او جای گرفت

 

 تا مامنی باشد ترسهایش را و درمانی باشد دردهایش را

 

و التیامی باشد زخمهایش را ....

 

اما خدا قفلی شد ذهنش را و مانعی شد پیشرفتش را

 

و توجیهی شد کشتن همنوعش را ...